Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsmarken 915 22,3% 30,1% 24,8% 22,8% 10,3% 49,7% 50,3%   3,4%
Summa 915 22,3% 30,1% 24,8% 22,8% 10,3% 49,7% 50,3% 3,4%

http://www.val.se