Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lindsdal SV-Kläckeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal SV-Kläckeberga 1150 13,6% 37,9% 23,2% 25,3% 7,0% 49,4% 50,6%   1,0%
Summa 1150 13,6% 37,9% 23,2% 25,3% 7,0% 49,4% 50,6% 1,0%

http://www.val.se