Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Torsås 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsås 3 405 18,5% 27,7% 26,4% 27,4% 8,1% 56,8% 43,2%   1,2%
Summa 405 18,5% 27,7% 26,4% 27,4% 8,1% 56,8% 43,2% 1,2%

http://www.val.se