Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Berga Öst-Vittaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga Öst-Vittaryd 1476 15,2% 29,8% 31,2% 23,7% 7,7% 52,0% 48,0%   1,5%
Summa 1476 15,2% 29,8% 31,2% 23,7% 7,7% 52,0% 48,0% 1,5%

http://www.val.se