Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bäckseda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckseda 2040 13,0% 39,1% 30,4% 17,5% 7,0% 50,7% 49,3%   2,1%
Summa 2040 13,0% 39,1% 30,4% 17,5% 7,0% 50,7% 49,3% 2,1%

http://www.val.se