Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värnamo 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 12 792 17,4% 31,4% 23,7% 27,4% 6,3% 45,6% 54,4%   1,6%
Summa 792 17,4% 31,4% 23,7% 27,4% 6,3% 45,6% 54,4% 1,6%

http://www.val.se