Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Huskvarna 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna 5 1224 19,6% 28,2% 21,9% 30,3% 7,4% 47,5% 52,5%   1,4%
Summa 1224 19,6% 28,2% 21,9% 30,3% 7,4% 47,5% 52,5% 1,4%

http://www.val.se