Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Burseryd-Sandvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burseryd-Sandvik 1056 17,4% 30,1% 22,9% 29,5% 6,8% 51,1% 48,9%   0,5%
Summa 1056 17,4% 30,1% 22,9% 29,5% 6,8% 51,1% 48,9% 0,5%

http://www.val.se