Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 14 Observatoriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Observatoriet 1198 86,2% 6,8% 2,6% 4,3% 11,0% 48,7% 51,3%   1,5%
Summa 1198 86,2% 6,8% 2,6% 4,3% 11,0% 48,7% 51,3% 1,5%

http://www.val.se