Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Håbo 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håbo 4 1900 17,1% 41,1% 28,1% 13,7% 8,1% 51,1% 48,9%   1,8%
Summa 1900 17,1% 41,1% 28,1% 13,7% 8,1% 51,1% 48,9% 1,8%

http://www.val.se