Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sofia 8 Sickla kaj

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 8 Sickla kaj 1336 23,0% 55,4% 15,3% 6,4% 4,1% 48,5% 51,5%   0,9%
Summa 1336 23,0% 55,4% 15,3% 6,4% 4,1% 48,5% 51,5% 0,9%

http://www.val.se