Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Engelbrekt 5 Engelbr kyrka SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 5 Engelbr kyrka SV 1559 14,9% 34,6% 26,6% 23,9% 5,4% 48,7% 51,3%   6,6%
Summa 1559 14,9% 34,6% 26,6% 23,9% 5,4% 48,7% 51,3% 6,6%

http://www.val.se