Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga 891 22,3% 34,5% 22,2% 21,0% 4,4% 50,3% 49,7%   3,3%
Summa 891 22,3% 34,5% 22,2% 21,0% 4,4% 50,3% 49,7% 3,3%

http://www.val.se