Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekerö 3 Träkvista Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 3 Träkvista Ö 1503 15,1% 43,5% 21,6% 19,8% 9,8% 49,6% 50,4%   1,2%
Summa 1503 15,1% 43,5% 21,6% 19,8% 9,8% 49,6% 50,4% 1,2%

http://www.val.se