Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekerö 1 Ekerö C Gällstaö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 1 Ekerö C Gällstaö 1363 13,8% 46,1% 20,8% 19,3% 6,7% 46,0% 54,0%   2,3%
Summa 1363 13,8% 46,1% 20,8% 19,3% 6,7% 46,0% 54,0% 2,3%

http://www.val.se