Valda ledamöter - Västernorrlands län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5   40,0% 60,0%     40,0% 60,0%    
Centerpartiet 1 100,0%         100,0%      
Moderata Samlingspartiet 2     100,0%       100,0%    
Vänsterpartiet 1   100,0%         100,0%    
Västernorrlands län 9 11,1% 33,3% 55,6% 33,3% 66,7%