Fördelning av valkretsmandat - riksdagsval

Riksdagsvalet avser 349 mandat varav 310 är valkretsmandat som fördelas mellan kretsarna före valet. De resterande 39 mandaten är utjämningsmandat som tillförs valkretsarna vid mandatfördelningen efter valet.

Inför varje val beslutar den centrala valmyndigheten hur många valkretsmandat varje valkrets ska ha. Fördelningen går till på så sätt att varje valkrets får ett mandat för varje gång som antalet röstberättigade i kretsen är jämnt delbart med en trehundrationdel av antalet röstberättigade i hela landet (Omgång 1 i uträkningen nedan). De mandat som inte fördelas på detta sätt tillförs valkretsarna i tur och ordning efter den rest som uppstått vid fördelningen (Omgång 2).

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Stockholms kommun 628 091 27 0,50068 1 28
Stockholms län 842 876 36 0,90495 1 37
Uppsala län 252 501 11 0,05564 0 11
Södermanlands län 203 359 8 0,90398 1 9
Östergötlands län 328 076 14 0,36466 0 14
Jönköpings län 255 273 11 0,17701 0 11
Kronobergs län 138 511 6 0,06464 0 6
Kalmar län 183 989 8 0,05588 0 8
Gotlands län 45 974 2 0,01295 0 2
Blekinge län 117 619 5 0,14989 0 5
Malmö kommun 213 136 9 0,33206 0 9
Skåne läns västra 212 255 9 0,29349 0 9
Skåne läns södra 266 097 11 0,65094 1 12
Skåne läns norra och östra 230 770 10 0,10416 0 10
Hallands län 227 938 9 0,98016 1 10
Göteborgs kommun 387 830 16 0,98096 1 17
Västra Götalands läns västra 262 100 11 0,47593 1 12
Västra Götalands läns norra 204 084 8 0,93573 1 9
Västra Götalands läns södra 143 346 6 0,27634 0 6
Västra Götalands läns östra 199 329 8 0,72753 1 9
Värmlands län 212 473 9 0,30303 0 9
Örebro län 214 985 9 0,41302 0 9
Västmanlands län 190 976 8 0,3618 0 8
Dalarnas län 215 878 9 0,45212 1 10
Gävleborgs län 216 130 9 0,46315 1 10
Västernorrlands län 190 505 8 0,34118 0 8
Jämtlands län 100 112 4 0,38336 0 4
Västerbottens län 201 750 8 0,83353 1 9
Norrbottens län 194 160 8 0,50121 1 9
Summa 7 080 123 297 310