Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Sandstensberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandstensberget 812 20,9% 32,3% 25,5% 21,3% 7,5% 55,0% 45,0% 4,6%  
Summa 812 20,9% 32,3% 25,5% 21,3% 7,5% 55,0% 45,0% 4,6%

http://www.val.se