Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Villaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villaryd 1807 20,8% 30,0% 22,0% 27,1% 8,7% 47,6% 52,4% 2,1%  
Summa 1807 20,8% 30,0% 22,0% 27,1% 8,7% 47,6% 52,4% 2,1%

http://www.val.se