Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Njurunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda N 1706 16,5% 29,7% 23,4% 30,4% 8,5% 48,7% 51,3% 4,5%  
Summa 1706 16,5% 29,7% 23,4% 30,4% 8,5% 48,7% 51,3% 4,5%

http://www.val.se