Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Rogsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rogsta 1090 13,4% 31,0% 29,4% 26,2% 6,2% 52,8% 47,2% 1,6%  
Summa 1090 13,4% 31,0% 29,4% 26,2% 6,2% 52,8% 47,2% 1,6%

http://www.val.se