Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - 13 Jakobsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Jakobsberg 1976 19,6% 31,3% 22,7% 26,4% 8,1% 47,7% 52,3% 6,4%  
Summa 1976 19,6% 31,3% 22,7% 26,4% 8,1% 47,7% 52,3% 6,4%

http://www.val.se