Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Aggerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aggerud 1053 12,7% 40,7% 22,1% 24,4% 6,7% 51,3% 48,7% 1,3%  
Summa 1053 12,7% 40,7% 22,1% 24,4% 6,7% 51,3% 48,7% 1,3%

http://www.val.se