Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Lerbäcks Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lerbäcks Sydöstra 400 11,0% 24,8% 38,2% 26,0% 4,5% 52,5% 47,5% 2,8%  
Summa 400 11,0% 24,8% 38,2% 26,0% 4,5% 52,5% 47,5% 2,8%

http://www.val.se