Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Solhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solhaga 1019 7,8% 19,1% 25,9% 47,2% 2,7% 41,9% 58,1% 1,8%  
Summa 1019 7,8% 19,1% 25,9% 47,2% 2,7% 41,9% 58,1% 1,8%

http://www.val.se