Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Viken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viken 1548 18,2% 21,8% 24,3% 35,7% 3,6% 43,7% 56,3% 1,9%  
Summa 1548 18,2% 21,8% 24,3% 35,7% 3,6% 43,7% 56,3% 1,9%

http://www.val.se