Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Rottneros

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rottneros 679 17,4% 34,0% 27,0% 21,6% 6,2% 53,3% 46,7% 3,7%  
Summa 679 17,4% 34,0% 27,0% 21,6% 6,2% 53,3% 46,7% 3,7%

http://www.val.se