Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Slottsbron

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slottsbron 991 15,1% 31,9% 27,2% 25,7% 7,1% 51,1% 48,9% 4,9%  
Summa 991 15,1% 31,9% 27,2% 25,7% 7,1% 51,1% 48,9% 4,9%

http://www.val.se