Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Kågeröd - Stenestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kågeröd - Stenestad 1746 16,2% 34,2% 26,1% 23,4% 7,3% 51,2% 48,8% 5,5%  
Summa 1746 16,2% 34,2% 26,1% 23,4% 7,3% 51,2% 48,8% 5,5%

http://www.val.se