Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Huskvarna 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna 10 1120 16,3% 30,0% 24,4% 29,3% 6,2% 50,3% 49,7% 5,1%  
Summa 1120 16,3% 30,0% 24,4% 29,3% 6,2% 50,3% 49,7% 5,1%

http://www.val.se