Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Gryteryd-Södra Hestra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gryteryd-Södra Hestra 700 17,4% 26,4% 28,7% 27,4% 8,4% 53,9% 46,1% 4,4%  
Summa 700 17,4% 26,4% 28,7% 27,4% 8,4% 53,9% 46,1% 4,4%

http://www.val.se