Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Hagagymnasiet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagagymnasiet 1523 33,9% 29,0% 18,0% 19,1% 11,2% 50,2% 49,8% 5,3%  
Summa 1523 33,9% 29,0% 18,0% 19,1% 11,2% 50,2% 49,8% 5,3%

http://www.val.se