Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Björnlunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björnlunda 1109 15,1% 33,4% 26,8% 24,7% 7,7% 50,2% 49,8% 2,5%  
Summa 1109 15,1% 33,4% 26,8% 24,7% 7,7% 50,2% 49,8% 2,5%

http://www.val.se