Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Skolsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skolsta 1195 14,6% 36,5% 29,5% 19,4% 6,7% 52,7% 47,3% 4,0%  
Summa 1195 14,6% 36,5% 29,5% 19,4% 6,7% 52,7% 47,3% 4,0%

http://www.val.se