Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Håbo 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håbo 9 1017 15,0% 42,0% 26,7% 16,2% 6,7% 53,3% 46,7% 7,2%  
Summa 1017 15,0% 42,0% 26,7% 16,2% 6,7% 53,3% 46,7% 7,2%

http://www.val.se