Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Skärholmen 4 Bredäng C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 4 Bredäng C 1270 27,0% 34,4% 20,6% 18,0% 7,2% 48,0% 52,0% 8,7%  
Summa 1270 27,0% 34,4% 20,6% 18,0% 7,2% 48,0% 52,0% 8,7%

http://www.val.se