Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Brännkyrka 20 Liseberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 20 Liseberg 1044 16,5% 34,5% 20,7% 28,4% 7,8% 47,6% 52,4% 4,5%  
Summa 1044 16,5% 34,5% 20,7% 28,4% 7,8% 47,6% 52,4% 4,5%

http://www.val.se