Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 51 Norra Häggvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
51 Norra Häggvik 1275 15,0% 30,7% 20,2% 34,1% 4,6% 47,1% 52,9% 6,8%  
Summa 1275 15,0% 30,7% 20,2% 34,1% 4,6% 47,1% 52,9% 6,8%

http://www.val.se