Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Haninge 49 Hammarängen-Hammarskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 49 Hammarängen-Hammarskogen 1160 15,1% 42,7% 21,5% 20,8% 8,3% 50,6% 49,4% 4,8%  
Summa 1160 15,1% 42,7% 21,5% 20,8% 8,3% 50,6% 49,4% 4,8%

http://www.val.se