Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 33 Emaljvägen/Kopparvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
33 Emaljvägen/Kopparvägen 1665 21,0% 27,4% 18,7% 33,0% 5,2% 48,2% 51,8% 8,6%  
Summa 1665 21,0% 27,4% 18,7% 33,0% 5,2% 48,2% 51,8% 8,6%

http://www.val.se