Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Piteå älvdals valkrets 47 383 14 0,90723 1 15
Boden - Jokkmokks valkrets 26 192 8 0,2403 0 8
Östra valkretsen 34 035 10 0,7078 1 11
Malmfältens valkrets 33 391 10 0,50519 0 10
Luleå valkrets 59 246 18 0,63947 1 19
Summa 200 247 60 63