Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Falun 43 794 14 0,74452 1 15
Borlänge 37 565 12 0,64734 1 13
Avesta/Hedemora/Säter 38 613 13 0,00018 0 13
Ludvika/Smedjebacken 29 309 9 0,86772 1 10
Gagn/Leks/Malung-Säl/Rättv/Vansb 42 865 14 0,43174 0 14
Mora/Orsa/Älvdalen 27 648 9 0,3085 0 9
Summa 219 794 71 74