Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Centrala valkretsen 97 682 32 0,03549 0 32
Östra valkretsen 31 465 10 0,31917 0 10
Norra valkretsen 34 590 11 0,34403 0 11
Västra valkretsen 35 924 11 0,78153 1 12
Sydvästra valkretsen 19 880 6 0,51978 1 7
Summa 219 541 70 72