Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Göteborgs kommun 402 471 43 0,76382 1 44
Bohusläns/Västra Götalands västra 268 244 29 0,16827 0 29
Älvsborgs norra/V Götalands norra 210 164 22 0,85277 1 23
Älvsborgs södra/V Götalands södra 147 978 16 0,0908 0 16
Skaraborgs/Västra Götalands östra 203 465 22 0,12434 0 22
Summa 1 232 322 132 134