Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Halmstads - Laholms valkrets 90 850 24 0,71554 1 25
Falkenbergs - Hylte valkrets 39 994 10 0,88028 1 11
Varbergs valkrets 45 362 12 0,34063 0 12
Kungsbacka valkrets 55 371 15 0,06356 0 15
Summa 231 577 61 63