Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Nordvästkretsen 206 072 28 0,61874 1 29
Nordostkretsen 137 033 19 0,03078 0 19
Mellankretsen 214 128 29 0,73753 1 30
Sydvästkretsen I 231 331 32 0,12664 0 32
Sydvästkretsen II 101 152 14 0,04772 0 14
Sydostkretsen 75 164 10 0,43858 0 10
Summa 964 880 132 134