Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Kalmar 1 Västervik 29 418 9 0,39957 0 9
Kalmar 2 Hultsfred Vimmerby 23 552 7 0,52528 1 8
Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn 36 110 11 0,53779 1 12
Kalmar 4 Emmaboda Nybro Torsås 28 986 9 0,26154 0 9
Kalmar 5 Kalmar 49 868 15 0,93371 1 16
Kalmar 6 Borgholm Mörbylånga 19 849 6 0,34211 0 6
Summa 187 783 57 60