Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Linköping 112 647 30 0,31867 0 30
Norrköping 100 545 27 0,06145 0 27
Kinda Åtvid Valdemarsvik Söderköping 34 028 9 0,15855 0 9
Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena 37 555 10 0,10784 0 10
Motala Finspång 49 614 13 0,35349 1 14
Summa 334 389 89 90