Fördelning av valkretsmandat - landstingsfullmäktigval

Antalet personer med rösträtt i landstinget delas med antalet valkretsmandat. Därefter tillförs varje valkrets det antal mandat som erhålls då antalet röstberättigade i valkretsen delas med det uppkomna talet. Resultatet av denna beräkning visar hur många mandat som fördelas i den första omgången. Kvarvarande mandat tillförs valkretsarna efter storleken på den rest som uppstått.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
1 Södermalm-Enskede 128 812 11 0,14101 0 11
2 Bromma-Kungsholmen 100 669 8 0,70691 1 9
3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 112 144 9 0,69939 1 10
4 Östra Söderort 107 267 9 0,27757 0 9
5 Västra Söderort 103 931 8 0,98904 1 9
6 Yttre Västerort 103 970 8 0,99241 1 9
Sydväst 140 518 12 0,15347 0 12
Sydost 147 498 12 0,75717 1 13
Ost 156 724 13 0,55513 1 14
Nordost 173 109 14 0,97228 1 15
Nord 130 519 11 0,28865 0 11
Nordväst 144 143 12 0,46699 0 12
Summa 1 549 304 127 134