Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön - Östersund 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund 7 1194 16,1% 25,5% 30,8% 27,6% 7,2% 48,2% 51,8% 1,4%  
Summa 1194 16,1% 25,5% 30,8% 27,6% 7,2% 48,2% 51,8% 1,4%

http://www.val.se